Werk

We helpen je bij de zoektocht naar een geschikte baan en begeleiden je doorheen het hele sollicitatieproces.
Of we zijn er om je te ondersteunen als er moeilijkheden of conflicten op het werk zijn.
Want in je job moet je je goed voelen. Zowel in de taken die je uitvoert, als ook in de omgeving waar je dat doet. Een goede omgang met je collega’s is daarbij van belang.

Werk gaat gepaard met regels over rechten en plichten.
Wij kunnen je helpen met je contacten met diensten als RVA, VDAB, vakbonden, GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding)…
Wil je meer weten, of heb je een ondersteuningsvraag in verband met werk? Klik hier.