Vrijwilligers

Mobilant Vzw is een ambulante dienst die ‘op maat’ professionele begeleiding biedt aan mensen met een beperking.

We vertrekken steeds vanuit de vraag en de mogelijkheden van de cliënt.
Het netwerk van cliënten (familie, vriendenkring, buurt)  kan hierbij,  de nodige ondersteuningsmogelijkheden bevatten, vertrouwd aan de leefwereld van de cliënt.

We vinden het dan ook belangrijk cliënten aan te moedigen om, in de eerste plaats,  hierin op zoek te gaan.

Soms hebben cliënten een vraag die zowel binnen onze professionele begeleiding, andere diensten of het eigen netwerk niet kan worden opgenomen.

Dan kunnen bestaande vrijwilligersinitiatieven in hun regio hierop een interessant antwoord zijn.

Daarnaast geloven we in de kracht en de mogelijkheden van onze cliënten, om ook hun vaardigheden met elkaar te delen of samen op zoek te gaan naar dat wat ze nodig hebben en zelf initiatieven te nemen.

Wanneer ze hierbij ondersteuning zoeken, kan een vrijwilliger een ontzettend boeiende bijdrage leveren.

Ook bij vzw-initiatieven en projecten door onze dienst ontwikkeld, zijn vrijwilligers een onmisbare schakel.  Ze nemen deeltaken op en zorgen er mee voor dat projecten een mooie kans op slagen hebben.

Heb jij interesse om als vrijwilliger bij mobilant aan de slag te gaan, mail dan naar vrijwilliger@mobilant.be.