Opvoedingondersteuning

Heb je kinderen? Leuk, maar niet altijd gemakkelijk! Als je hier raad of hulp bij nodig hebt, kan je bij ons terecht.

Je begeleiding hoort graag hoe het met je kinderen gaat en helpt je met je vragen. Zij kan ook meegaan naar gesprekken over je kind met de school, artsen of externe hulpverleners.

Een opvoedingsondersteuner is een begeleider die veel weet over opvoeding. Als je problemen hebt met je kind (bv. als je zoontje niet wil slapen) kan je vragen of er iemand langs komt.

Wij geven ook een groepscursussen. Je leert er wat een kind nodig heeft en hoe je je kind kan leren luisteren. De lesgever zegt hoe het moet volgens het boekje en van de andere moeders en vaders hoor je hoe zij het aanpakken. Interessant en gezellig!

Op de themabijeenkomsten werken we met ouders rond een bepaald onderwerp bv. “hoe voelt je kind zich goed in zijn vel of leer ik het nieuwe dingen aan.”

Mobilant wil je helpen bij de opvoeding omdat wij het belangrijk vinden dat je kinderen opgroeien tot gelukkige mensen.

Uniek in Vlaanderen: Triple P-sessies voor dove en slechthorende ouders door een begeleider met kennis van Vlaamse gebarentaal!

Wil je meer weten of heb je raad nodig bij de opvoeding? opvoedingsondersteuning@mobilant.be 

 Download hier de FOLDER