Handicap

Als persoon met een beperking heb je rechten die je moeten helpen om een zelfstandig leven uit te bouwen. We zoeken samen uit welke rechten jij hebt.

We helpen je ook omgaan met je beperking. Zodat jij je slim kan aanpassen aan je omgeving met zo weinig mogelijk verlies aan comfort. Daartoe zijn er hulpmiddelen die jou het leven eenvoudiger en aangenamer maken. Denk maar aan een parkeerkaart of een rolstoel.

Misschien heb je ook recht op tegemoetkomingen. We bekijken welke dat zijn en hoe je ze kan bekomen.
Wil je meer weten, of heb je een specifieke vraag over je handicap? Klik hier.