ALERT. ‘Aanklampende woonbegeleiding voor huurders met een problematische woonattitude en een complex dossier. Het hulpaanbod vindt plaats in de eigen woonwereld en in de onmiddellijke woonomgeving van de cliënt. De woonbegeleiders van Alert vertrekken vanuit de noden en de krachten van de cliënten om hen te helpen een kwaliteitsvol even uit te bouwen. De cliënt wordt ondersteund om zelf tot oplossingen te komen en actief te participeren in de samenleving.’ Mobilant werkt binnen Alert nauw samen met ADIC, CAW Antwerpen, Multiversum en Ondo.


Appelmansstraat 12, 2018 Antwerpen. 03 328 20 68. alert@cawantwerpen.be

Open op vrijdag van 10u-12u. Telefonische consultatie mogelijk.